Nõutavate dokumentide nimekiri sõltub ehitise kasutamise otstarbest. Üks lihtsamaid on üksikelamu, mille kasutuloa taotlemiseks vajalike võimalike dokumentide nimekirja ka siinkohal välja toome. Täpsem nimekiri sõltub konkreetsest olukorrast ja hoonest.

 


KORSTNAPÜHKIMISAKT– juhul, kui hoones on kasutusel tahkeküttekolded „ahin, kamin, pliit“ näol, tuleb lasta korstnapühkija kutsetunnistusega isikul kontrollida/puhastada korstent ja ühenduslõõri. Kui korstnapühkija hindab küttesüsteemi nõuetele vastavaks, väljastatakse korstnapühkimise akt. Üksikelamutel tuleb kehtiva seaduse kohaselt süsteemi kontrollida/puhastada iga viie aasta tagant.