Nõutavate dokumentide nimekiri sõltub ehitise kasutamise otstarbest. Üks lihtsamaid on üksikelamu, mille kasutuloa taotlemiseks vajalike võimalike dokumentide nimekirja ka siinkohal välja toome. Täpsem nimekiri sõltub konkreetsest olukorrast ja hoonest.

 


MÕÕDISTUSPROJEKT – juhul, kui hoones on teostatud projektist erinevalt muudatusi ning nende legaliseerimiseks on vajalik koostada muudatusprojekt, siis selle aluseks on mõõdistusprojekt. Projekti mahus esitatakse hoone korruste plaanid, vaated, lõige ja tehniliste näitajate tabel