Nõutavate dokumentide nimekiri sõltub ehitise kasutamise otstarbest. Üks lihtsamaid on üksikelamu, mille kasutuloa taotlemiseks vajalike võimalike dokumentide nimekirja ka siinkohal välja toome. Täpsem nimekiri sõltub konkreetsest olukorrast ja hoonest.

 


ÕHKSOOJUSPUMBA PUHUL – soojuspumba pass, KOVi nõudmisel ka mürataseme mõõdistus.