Projektijuhtimise teenuse näol pakume oma professionaalset abi kasutusloa jaoks vajalike dokumentide hankimisel kui ka tegutseme menetluse sujuva laabumise nimel. Töötame välja Teie hoonele ja olemasolevale olukorrale vajaliku tegevuskava ning viime selle ellu.

Töö valdavaks sisuks on erinevate auditeerijate/uuringute teostajate tööde teostamise koordineerimine, omavalitsustega suhtlemine, kasutusloa taotluse esitamine ning kasutusloa eelsetel ülevaatustel osalemine ja omaniku nõustamine.


Projektijuhtimine on üks olulisemaid osasid seadustamises kuna just õige tegevuskava valik paneb paika kogu protsessi sujuva liikumise ja tulemuseni jõudmise.