AEDVERE 4, TALLINN - Plaan2 AEDVERE 4, TALLINN - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Kasutusloa taotlemise korraldamine elamule