Meie Plaan 2 OÜ-s usume tulemustesse!

Ehitiste kasutamiseks vajaliku korrektse dokumentatsiooni kokkupanek vajab positiivse tulemuse saavutamiseks professionaalseid teadmisi, kogemust ja oskusi. Meie meeskond omab kombineeritud teadmisi, kogemust ning oskusi lahendamaks probleeme, mis võivad tekkida hoonete kasutusele võtmisel.

Leiame Teile maksimaalselt võimaliku parima ja kiireima lahenduse.

Oleme valmis ja võimelised lahendama kõik teie hoone kasutamiseks vajalikud bürokraatlikud küsimused. Meie meeskonna abiga seadustatud objektide hulk on tänaseks loendamatu ning numbriline väärtus ei kaalu üles inimeste siirast tänulikkust, mida on meile antud kuhjaga. Oleme hoonete seadustamise turul tegutsenud juba 13 aastat ning saadud kogemused on asendamatud antud erialal tegutsemisel.

2019 aastal on meie kaasabil kasutusloa- või kasutusteatise saanud üle 200 ehitise Harjumaal.