PRIVAATSUSPOLIITIKA:

Isikuandmete kogumise eesmärk:

  • Sõlmida lepinguid, hoida ja hallata kliendisuhteid.
  • Tuvastada isikusamasust ja täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
  • Kaitsta kliendi ja/või Plaan 2 OÜ huvisid, sh esitada, tõendada ja kaitsta õiguslikke nõudeid; tagada teenuste nõuetekohane osutamine, hoida ära teenuste väärkasutus ja/või lepingu rikkumine, varalise kahju tekkimine või muu õiguste või kohustuste rikkumine.

Isikuandmeid me turunduses ei kasuta ja kellelegi mingit reklaami ei saada.

  • Isikuandmeid töötlevad Plaan 2 töötajad töölepingu alusel ja teenuse pakkumise eesmärgil

Isikuandmete töötlemise osas võib siis info@plaan2.ee poole pöörduda