PIHLAKA TN 7, TALLINN - Plaan2 PIHLAKA TN 7, TALLINN - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine