VESILINNU 13, HARKU VALD - Plaan2 VESILINNU 13, HARKU VALD - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2018

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine