KÄSPRE TEE 1, HARKU VALD - Plaan2 KÄSPRE TEE 1, HARKU VALD - Plaan2
Töö liik: Ehitusprojekt, ehitusluba- ja kasutusluba

Teostatud aastal: 2015

Üksikelamu arhitektuurse ehitusprojekti koostamine ning ehitus- ja kasutusloa taotlemise korraldamine