HALDJA 5, KIILI VALD - Plaan2 HALDJA 5, KIILI VALD - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2018

Korraldasime üksikelamule kasutusloa taotlemise s.h. hoone mõõdistusprojekti koostamise, ehitujärgse mõõdistusakti, elektripaigaldise auditi, muudatusprojekti ja üldehitusliku auditi koostamise