HALLA 40, TALLINN - Plaan2 HALLA 40, TALLINN - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamu ümberehitusele ja laiendamisele kasutusloa taotlemise korraldamine