HIIU-SUURTÜKI 6, TALLINN - Plaan2 HIIU-SUURTÜKI 6, TALLINN - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemine s.h. mõõdistusprojekti ja vajalike auditite koostamine