KARUKELLA TEE 2, HARKU VALD - Plaan2 KARUKELLA TEE 2, HARKU VALD - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Korraldasime üksikelamule kasutusloa taotlemise s.h. hoone mõõdistusprojekti koostamise, ehitujärgse mõõdistusakti, elektripaigaldise auditi, küttekollete ekspertiisi, muudatusprojekti ja üldehitusliku auditi koostamise