MAKSIMÄE 7, KIILI VALD - Plaan2 MAKSIMÄE 7, KIILI VALD - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Kasutusloa taotlemise korraldamine elamule.