ÕITSE TN 7, TALLINN - Plaan2 ÕITSE TN 7, TALLINN - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine ning vajalike auditite koostamine