OJA MÜ, KIILI VALD - Plaan2 OJA MÜ, KIILI VALD - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule ja varjualusele kasutusloa taotlemise korraldamine, mõõdistusprojektide ning vajalike auditite koostamine