ORAVA 24, TALLINN - Plaan2 ORAVA 24, TALLINN - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Korterelamu laiendusele kasutusloa taotlemise korraldamine.