SÄÄRE 23, VIIMSI - Plaan2 SÄÄRE 23, VIIMSI - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine