SÄÄRE TEE 21, VIIMSI VALD - Plaan2 SÄÄRE TEE 21, VIIMSI VALD - Plaan2
Töö liik: Kasutusluba

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine ning vajalike auditite ja mõõdistusprojekti koostamine