SUUREKIVI MÜ, SAKU VALD - Plaan2 SUUREKIVI MÜ, SAKU VALD - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine ning vajalike auditite koostamine