TAMMEDE ALLEE 21, HARKU VALD - Plaan2 TAMMEDE ALLEE 21, HARKU VALD - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Kasutusloa taotlemise korraldamine elamule.