TEDRE 41, TALLINN - Plaan2 TEDRE 41, TALLINN - Plaan2
Töö liik: KASUTUSLUBA

Teostatud aastal: 2019

Üksikelamule kasutusloa taotlemise korraldamine ning vajalike auditite koostamine